• Klasztor w Drohobyczu pw. Jezusa Dobrego Samarytanina
  • Profil Bonifratrów w serwisie Facebook
  • Profil Bonifratrów w serwisie Instagram
Fundacja Bonifraterska
Projekty realizowane ze środków UE

Zakończenie jubileuszu 400-lecia Prowincji Bawarskiej

Pod hasłem „Szpitalnictwo kształtuje przyszłość” bracia z Bawarii odśpiewali Te Deum Laudamus, za 400 lat posługi szpitalnej w Niemczech. Dziękowali wraz z kard. Reinhardem Marxem i generałem br. Jesusem Etayo z braćmi oraz z Premierem Bawarii Markusem Söderem i wielu znacznymi gośćmi za wierność charyzmatowi przez wszystkie lata przemian społecznych, politycznych i zmian w Kościele.