• Klasztor w Drohobyczu pw. Jezusa Dobrego Samarytanina
  • Profil Bonifratrów w serwisie Facebook
  • Profil Bonifratrów w serwisie Instagram
Fundacja Bonifraterska
Projekty realizowane ze środków UE

Za nami Spotkanie Braci Przeorów i Animatorów oraz Współpracowników Zarządzających Dziełami Apostolskimi 2023

Drugiego dnia spotkania uczestnicy wysłuchali prelekcji br. Ambrożego Marii Pietrzkiewicza ,,Animacja zarządzania w duchu charyzmatu”.
Następnie o pomocy społecznej w kontekście Prowincji Polskiej opowiedział br. Eugeniusz Kret.
Temat Ochrony Małoletnich i Bezbronnych w ramach Komisji Prowincjalnej ds. Prewencji przybliżył br. Sadok Snopek
Po wspólnym obiedzie był czas na opowiedzenie kilku słów o bieżących działalnościach poszczególnych dzieł Bonifraterskich (Spółka BCM, Fundacja Bonifraterska, Apteki, BOIK, Produkty Bonifraterskie)
Na koniec intensywnego dnia p. Natalia Gębka przedstawiła uczestnikom temat Inkluzji Społecznej
Ostatni dzień zjazdu był czasem podsumowania którego dokonał Prowincjał br. Franciszek Salezy Chmiel. Wskazał również na wyzwania czekające na Prowincję Polską w kontekście Kapituły Generalnej, która odbędzie się już za rok w Polsce.
Chcieliśmy bardzo serdecznie podziękować wszystkim uczestnikom spotkania, wszystkim prelegentom oraz Oblackiemu Centrum Młodzieży NINIWA za wspaniałą gościnność i serdeczność!