• Klasztor w Drohobyczu pw. Jezusa Dobrego Samarytanina
  • Profil Bonifratrów w serwisie Facebook
  • Profil Bonifratrów w serwisie Instagram
Fundacja Bonifraterska
Projekty realizowane ze środków UE

XXXIII Kapituła Prowincjalna – wybór nowego Prowincjała i Rady

Wtorek, 5 kwietnia 2022 r. to szczególny dzień dla wszystkich braci bonifratrów  – wybór nowego Prowincjała.

Po Mszy Świętej, której przewodniczył br. Damian Wasylewicz, sac., bracia kapitulni udali się na salę obrad, gdzie po odśpiewaniu Hymnu do Ducha Świętego, wybrali prowincjała. Ustępujący Prowincjał – br. Łukasz Dmowski na ręce Delegata Generalnego złożył urząd i oddał pieczęć Prowincji.

 

Odbyło się głosowanie kanoniczne, w wyniku którego BRAT FRANCISZEK SALEZY CHMIEL, OH został wybrany Prowincjałem.

Brat Franciszek Salezy urząd przyjął, a Delegat Generalny wybór ten zatwierdził.

 

 

 

 

W środę, 6 kwietnia 2022r. po Mszy św. z Jutrznią, bracia kapitulni udali się na salę plenarną, gdzie rozpoczęto, po krótkim wprowadzeniu i adoracji, kanoniczne głosowanie na Definitorów Prowincjalnych zaproponowanych przez Brata Prowincjała Franciszka Salezego Chmiela.

W wyniku głosowania Definitorami Prowincjalnymi zostali wybrani:

  1. Brat Paweł Kulka – I Radny Prowincjalny
  2. Brat Łukasz Dmowski – II Radny Prowincjalny
  3. Brat Eugeniusz Kret – III Radny Prowincjalny
  4. Brat Jakub Białek – IV Radny Prowincjalny

Nowemu Zarządowi serdecznie gratulujemy i wypraszamy obfitości łask Bożych.