XXXII Kapituła Prowincjalna Prowincji Polskiej Zakonu Bonifratrów

Hymnem do Ducha Świętego bracia kapitulni zgromadzeni w Ośrodku Caritas Diecezji Płockiej w Popowie-Letnisku w Niedzielę Miłosierdzia, rozpoczęli kilkudniowe obrady podczas, których będą zastanawiać się nad przyszłością szpitalnictwa w Prowincji Polskiej, jak również dokonają wyboru nowych władz na kolejną czteroletnią kadencję.

Relacja z XXXII Kapituły Prowincjalnej Bonifratrów – dzień I

Relacja z XXXII Kapituły Prowincjalnej Bonifratrów – dzień II