• Klasztor w Drohobyczu pw. Jezusa Dobrego Samarytanina
  • Profil Bonifratrów w serwisie Facebook
  • Profil Bonifratrów w serwisie Instagram
Fundacja Bonifraterska
Projekty realizowane ze środków UE

XX Zjazd Formacyjno-Integracyjny w Zembrzycach – Dzień 4

Ostatni dzień Zjazdu Formacyjno-Integracyjnego obfitował przede wszystkim w refleksję nad minionymi już wydarzeniami, które pozwoliły zebranym zbliżyć się do siebie jeszcze bardziej, pokrzepić swoją duchowość oraz nabrać sił, by z cennym bagażem wiedzy i zupełnie nowych doświadczeń móc powrócić do swojej pracy.

Po modlitwie porannej i śniadaniu uczestnicy spotkali się w Auli na podsumowaniu Zjazdu Formacyjno-Integracyjnego, które poprowadził Ojciec Prowincjał Franciszek Salezy Chmiel. Był to wzruszający moment scalający wszystkie przeżycia tych intensywnych dni. Następnie odbyła się uroczysta Msza Święta, stanowiąca duchowe zwieńczenie zjazdu na drodze w duchowości i modlitwie.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za zaangażowanie i otwartość podczas całego zjazdu. Jesteśmy wdzięczni Ojcu Prowincjałowi Franciszkowi Salezemu Chmielowi za organizację tego wyjątkowego wydarzenia, podczas którego jeszcze bardziej zacieśniły się braterskie więzi, a przy tym poszerzyły horyzonty wiedzy i doświadczeń.