Bonifratrzy – Zakon Szpitalny św. Jana Bożego, Prowincja Polska p.w. Zwiastowania N.M.P.
  • Klasztor w Drohobyczu pw. Jezusa Dobrego Samarytanina
  • Profil Bonifratrów w serwisie Facebook
  • Profil Bonifratrów w serwisie Instagram
Fundacja Bonifraterska
Projekty realizowane ze środków UE

Wyjazd do Graz

W dniach 9 – 13 sierpnia 2017 roku w Grazu – Eggenbergu w Austrii, odbyło się spotkanie powołaniowo – integracyjne. Wzięli w nim udział bracia formatorzy, postulanci i osoby zainteresowane powołaniem do Zakonu Szpitalnego św. Jana Bożego.

Było to spotkanie międzynarodowe, byli więc przedstawiciele z Niemiec, Austrii, Węgier, Słowacji, Czech i Polski. Gospodarzem oraz organizatorem  spotkania była Prowincja Austriacka Zakonu Bonifratrów. Tematem tych dni były słowa: „Gdzie dwóch albo trzech gromadzi się w Moje imię, tam Jestem pośród nich!”.

Program spotkania był bardzo urozmaicony. Był czas na modlitwę osobistą, liturgiczną, konferencje formacyjne, rozmowy indywidualne, świadectwa, dzielenie się w grupach językowych. Złożyliśmy wizyty w dziełach apostolskich prowadzonych przez Bonifratrów w Austrii. Wzięliśmy udział we wspólnych wycieczkach i zwiedzaniu Grazu.

Wspólne  przebywanie stwarzało możliwość dzielenia się i odkrywania  powołania i misji Zakonu Bonifratrów. Uczestnicy rozważając Słowo Boże i śledząc historie postaci biblijnych poznawali cechy powołania. Szukali odpowiedzi na pytanie; „Czego Bóg ode mnie oczekuje?

Opiekunem polskiej grupy był brat Tymoteusz Hołozubiec OH, a tłumaczem pan Grzegorz Waberski. W spotkaniu wzięli udział postulanci Prowincji Polskiej Bonifratrów: Jacek Hoff i Bogusław Dudek oraz zainteresowani zakonem: Łukasz, Jakub i Szymon.

Był to piękny czas spotkania z Bogiem, wspólnotą i samym sobą oraz z misją świętego Jana Bożego