• Klasztor w Drohobyczu pw. Jezusa Dobrego Samarytanina
  • Profil Bonifratrów w serwisie Facebook
  • Profil Bonifratrów w serwisie Instagram
Fundacja Bonifraterska
Projekty realizowane ze środków UE

Wybór nowego Prowincjała i Zarządu Prowincji

 

Wtorek, 10 kwietnia 2018 r. to szczególny dzień dla wszystkich braci bonifratrów  – wybór nowego Prowincjała.

Po Eucharystii, której przewodniczył i homilię wygłosił br. Albert Ch. Dorociak, sac., bracia kapitulni udali się na salę obrad, gdzie odśpiewali Hymn do Ducha Świętego. Ustępujący Prowincjał – br. Eugeniusz Kret na ręce ojca Generała złożył urząd i oddał pieczęć Prowincji.

Odbyło się pierwsze głosowanie kanoniczne, w wyniku którego BRAT ŁUKASZ DMOWSKI został wybrany Prowincjałem. Brat Łukasz urząd przyjął, a ojciec Generał wybór ten zatwierdził.

 

 

W środę, 11 kwietnia 2018r. po modlitwie porannej Jutrzni i odśpiewaniu Hymnu do Ducha Świętego, rozpoczęto kanoniczne głosowanie na Definitorów Prowincjalnych zaproponowanych przez Brata Prowincjała Łukasza Dmowskiego.

W wyniku głosowania Definitorami Prowincjalnymi zostali wybrani:

  1. Brat Paweł Kulka – I Radny Prowincjalny
  2. Brat Sadok Snopek – II Radny Prowincjalny
  3. Brat Izydor Adamowicz – III Radny Prowincjalny
  4. Brat Grzegorz Wielki Kołtun – IV Radny Prowincjalny

 

Nowemu Zarządowi serdecznie gratulujemy i wypraszamy obfitości łask Bożych. C.D.N.

 

  Br. Albert Ch. Dorociak, sac. OH