• Klasztor w Drohobyczu pw. Jezusa Dobrego Samarytanina
  • Profil Bonifratrów w serwisie Facebook
  • Profil Bonifratrów w serwisie Instagram
Fundacja Bonifraterska
Projekty realizowane ze środków UE

Wizyta Kardynała Konrada Krajewskiego i bp. Jana Sowiło w Konwencie w Drohobyczu

26 czerwca mieliśmy zaszczyt gościć w Drohobyczu Kardynała Konrada Krajewskiego i Bpa Jana Sobiło. Byli tylko przejazdem, ale zdążyli odwiedzić grekokatolików. Modlili się w naszym pięknym kościele o pokój na Ukrainie. Później odwiedzili Braci Bonifratrów w klasztorze, gdzie wspólnie się modlili z Braćmi i pracownikami za obrońców Ukrainy i wolontariuszy, którzy niesamowicie wspierają biednych i potrzebujących.  Kardynał pobłogosławił nasze dzieła i pracę w Drohobyczu!  Dziękujemy za wspaniałe spotkanie i modlitwę!