• Klasztor w Drohobyczu pw. Jezusa Dobrego Samarytanina
  • Profil Bonifratrów w serwisie Facebook
  • Profil Bonifratrów w serwisie Instagram
Fundacja Bonifraterska
Projekty realizowane ze środków UE

Wizyta duszpasterska w kurii prowincjalnej

W dniu 5 stycznia br. w kurii prowincjalnej odbyła się wizyta duszpasterska tzw. kolęda. Wizycie przewodniczył ks. Tomasz, kapelan Domu Geriatryczno-Rehabilitacyjnego, który z rozśpiewanym orszakiem kolędników, na czele z przeorem konwentu warszawskiego, br. Pawłem odwiedził braci i współpracowników kurii. Tradycja wizyty duszpasterskiej zwanej popularnie „kolędą” zawiera w sobie bogactwo znaków i treści. Piękna i głęboka jest treść śpiewanych kolęd, które są zwiastowaniem radości o narodzeniu Bożego Syna. Kolęda rozpoczęła się od nawiedzenia kościoła pw. św. Jana Bożego i św. Andrzeja Apostoła. Wraz z Ojcem Prowincjałem, br. Franciszkiem Salezym, Ojcem Hubertem, rektorem kościoła, braćmi, zarządem BCM sp. z o.o. oraz przedstawicielami dzieł warszawskich we wspólnej modlitwie prosiliśmy o błogosławieństwo dla współpracowników i ich najbliższych na Nowy Rok. Tegoroczną kolędę przeżyliśmy w duchu modlitwy i bożonarodzeniowej radości.

Niech błogosławieństwo kolędowe chroni i umacnia nas na drodze życia chrześcijańskiego!