• Klasztor w Drohobyczu pw. Jezusa Dobrego Samarytanina
  • Profil Bonifratrów w serwisie Facebook
  • Profil Bonifratrów w serwisie Instagram
Fundacja Bonifraterska
Projekty realizowane ze środków UE

Wizyta Biskupa Siedleckiego Ks. dr. Kazimierza Gurdy

W dniu 20 lutego 2024 r. Ojciec Prowincjał br. Franciszek Salezy Chmiel OH przyjął w konwencie warszawskim księdza biskupa Kazimierza Gurdę z Diecezji Siedleckiej.

Braterska wizyta księdza biskupa była okazją do omówienia wieloletniej współpracy z Zakonem Bonifratrów, posługi kapłanów w naszych dziełach apostolskich oraz do wymiany doświadczeń na polu powołaniowym.

Ks. Bp Kazimierz Gurda jest doktorem teologii i nauk patrystycznych. Urodził się 20 sierpnia 1953 r. w Książnicach Wielkich.  W 1972 r. wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach. Święcenia prezbiteratu przyjął 11 czerwca 1978 r. w kościele w Kazimierzy Małej z rąk biskupa kieleckiego Jana Jaroszewicza. 16 kwietnia 2014 r. został mianowany przez papieża Franciszka Biskupem Siedleckim. Objął kanonicznie diecezję 23 maja 2014 r., a ingres do Katedry Siedleckiej odbył we wspomnienie NMP Wspomożycielki Wiernych 24 maja 2014 r.

Cieszymy się, że mieliśmy okazję gościć w bonifraterskim Domu tak znamienitego gościa.