• Klasztor w Drohobyczu pw. Jezusa Dobrego Samarytanina
  • Profil Bonifratrów w serwisie Facebook
  • Profil Bonifratrów w serwisie Instagram
Fundacja Bonifraterska
Projekty realizowane ze środków UE

VIII Bonifraterskie Spotkania z Rehabilitacją

W dniu 26 października 2016 roku odbyły się VIII Bonifraterskie Spotkania z Rehabilitacją. Tematem przewodnim spotkań były „Nowoczesna rehabilitacja chorych w wieku podeszłym. Aspekty prawne w rehabilitacji”.

Konferencja objęta została patronatem Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji.

Konferencję rozpoczęło wystąpienie brata Łukasza Dmowskiego OH, Przeora Bonifraterskiego Centrum Zdrowia we Wrocławiu dotyczące „Historii posługi hospicyjnej Zakonu Bonifratrów”.

Niezwykle ciekawy wykład wprowadzający: „Usprawnianie chorych w wieku starszym z ujęciem zaburzeń funkcji poznawczych i ćwiczeń fizycznych” przedstawiła Pani prof. dr hab. med. Katarzyna Wieczorkowska-Tobis, Kierownik Katedry i Kliniki Medycyny Paliatywnej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

Praktyczny temat „Kontrowersje wokół wskazań i przeciwwskazań w rehabilitacji” zaprezentowała  Pani dr n. med. Katarzyna Hojan, Kierownik Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej, Bonifraterskiego Centrum Zdrowia w Piaskach

Burzliwą dyskusję wywołał wykład „Problem świadomej zgody na leczenie u pacjentów z zaburzeniami neurologicznymi” Pani prokurator, dr n. prawnych i psychologa Małgorzaty Szeroczyńskiej przewodniczącej Komitetu Bioetycznego Zakonu Szpitalnego św. Jana Bożego.

Istotnym uzupełnieniem wykładów było wystąpienieBól oraz cierpienie osoby chorej i z niepełnosprawnością- ujęcie interdyscyplinarne” Pana dr n. med. Dominika Krzyżanowskiego, Kierownika Bonifraterskiego Centrum Opieki Hospicyjnej, Zakładu Medycznych Nauk Społecznych Katedry Zdrowia Publicznego Wrocławskiego Uniwersytetu Medycznego.

W drugiej części konferencji wykład dotyczącyAntykoagulacji w chorobach naczyniowych mózgu” Przedstawił Pan prof. dr hab. med. Radosław Kaźmierski, Kierownik Kliniki Neurologii i Chorób Naczyniowych Układu Nerwowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSW w Poznaniu.

Konferencję zakończyło wystąpienie przedstawicieli firmy GrECo Ecclesia Hospital Sp. z o.o.  Pani Patrycji Paluszyńskiej, managera ds. kluczowych klientów oraz mec. Pawła Strzelca radcy prawnego pt. „Trendy w roszczeniach do podmiotów leczniczych i personelu medycznego”.

W Bonifraterskim Centrum Zdrowia ponownie odbył się dialog i wymiana poglądów między członkami zespołu rehabilitacyjnego i innymi przedstawicielami zawodów medycznych. Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem.

Za udział w VIII Bonifraterskich Spotkaniach z Rehabilitacją w imieniu Organizatorów wszystkim uczestnikom serdecznie dziękuję.

Przedstawiciel Komitetu Organizacyjnego Bonifraterskich Spotkań z Rehabilitacją
dr n. med. Berenika Wruk