• Klasztor w Drohobyczu pw. Jezusa Dobrego Samarytanina
  • Profil Bonifratrów w serwisie Facebook
  • Profil Bonifratrów w serwisie Instagram
Fundacja Bonifraterska
Projekty realizowane ze środków UE

Uroczystość Zwiastowania Pańskiego – Uroczystość Patronalna Prowincji

Dziś tj. 8 kwietnia 2024 r. wyjątkowo obchodzimy Uroczystość Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie, święto patronalne Prowincji Polskiej Zakonu Bonifratrów, która z uwagi na Wielki Tydzień została przeniesiona z 25.03.2024 r.

W kaplicy warszawskiego konwentu została odprawiona uroczysta Msza św. z udziałem O. Prowincjała, Franciszka Salezego Chmiela, Przeora konwentu, br. Pawła Kulki, braci wspólnoty warszawskiej, mieszkańców domu oraz współpracowników warszawskiego oddziału BCM, konwentu i kurii prowincjalnej, której przewodniczył o. prof. Paweł Warchoł z zakonu franciszkanów, specjalista mariologii.

Podczas homilii kaznodzieja, o. Paweł nawiązał do postawy Maryi, która wolna od grzechu pierworodnego przez swoje Fiat, przyjęła z miłości do swojego łona Chrystusa Odkupiciela, podejmując współpracę w dziele naszego zbawienia. W kontekście Jej bliskości do Zakonu Bonifratrów przywołał wezwania z Litanii Loretańskiej – Uzdrowienie Chorych i Pocieszycielko Strapionych, których przyzywamy prosząc o Jej orędownictwo. Kaznodzieja nawiązał także do św. Jana Pawła II, który podczas swojego pontyfikatu mówił, że Kościół jest również maryjny. Pokazuje to wyraźnie znaczenie Jej osoby w historii zbawienia. Stosując paralelę odnoszącą się do otwartości Maryi o. Paweł nawiązał do Założyciela Zakonu Jana Bożego, który jak Ona odpowiedział sercem na wezwanie Chrystusa i podjął realizację niesienia pomocy chorym, potrzebującym i ubogim.

Prowincjał w podziękowaniu o. Pawłowi Warchołowi na koniec Mszy św. nawiązał między innymi do działalności apostolskiej Zakonu w Nazarecie, w którym przez kilka lat jako przełożony lokalnej wspólnoty składającej się ze współbraci z Polskiej Prowincji Zakonu Bonifratrów pw. Zwiastowani Najświętszej Maryi Panny realizował charyzmat św. Jana Bożego.