Bonifratrzy – Zakon Szpitalny św. Jana Bożego, Prowincja Polska p.w. Zwiastowania N.M.P.
  • Klasztor w Drohobyczu pw. Jezusa Dobrego Samarytanina
  • Profil Bonifratrów w serwisie Facebook
  • Profil Bonifratrów w serwisie Instagram
Projekty realizowane ze środków UE

Uroczystość św. Jana Bożego

W uroczystość św. Jana Bożego brat prowincjał z konwentu w Iwoniczu kieruje do wszystkich współbraci, współpracowników i wolontariuszy Zakonu Bonifratrów najserdeczniejsze życzenia.

 

 

 

 

Przełożony Generalny, Brat Jesús Etayo przesyła list na uroczystość naszego Patrona.

List Generała na uroczystość św. Jana Bożego