Uroczystość św. Jana Bożego

W uroczystość św. Jana Bożego brat prowincjał z konwentu w Iwoniczu kieruje do wszystkich współbraci, współpracowników i wolontariuszy Zakonu Bonifratrów najserdeczniejsze życzenia.

 

 

 

 

Przełożony Generalny, Brat Jesús Etayo przesyła list na uroczystość naszego Patrona.

List Generała na uroczystość św. Jana Bożego