• Klasztor w Drohobyczu pw. Jezusa Dobrego Samarytanina
  • Profil Bonifratrów w serwisie Facebook
  • Profil Bonifratrów w serwisie Instagram
Fundacja Bonifraterska
Projekty realizowane ze środków UE

Uroczystość Najświętszej Maryi Panny – święto patronalne Zakonu Bonifratrów

List przełożonego generalnego zakonu o. Jesusa Etayo w związku z przypadającą 21 listopada uroczystością Najświętszej Maryi Panny – Patronki Zakonu Bonifratrów. W piśmie generał zapoznaje nas z sytuacją w zakonie w dobie pandemii Sars-Cov-2, a w odniesieniu do jego Patronki przypomina o Jej dwóch powszechnych tytułach w Kościele, które nabierają dziś szczególnego znaczenia: Matka nadzieiUzdrowienie chorych.

List generała