• Klasztor w Drohobyczu pw. Jezusa Dobrego Samarytanina
  • Profil Bonifratrów w serwisie Facebook
  • Profil Bonifratrów w serwisie Instagram
Fundacja Bonifraterska
Projekty realizowane ze środków UE

Uroczyste śluby Brata Dawida Fidzińskiego OH

W dniu 9 września 2023 roku w Sanktuarium Diecezjalnym św. Jana Bożego w Krakowie nasz współbrat Dawid Fidziński złożył na ręce Ojca Prowincjała Franciszka Salezego Chmiela OH profesję wieczystą. Tej wyjątkowej uroczystości przewodniczył o. Albert Chmielowski Dorociak OH. Homilię wygłosił o. Piotr Telma OH nawiązując do słowa Bożego podkreślił znaczenie miłości i daru jakim jest powołanie zakonne. Brat Dawid składając śluby wieczyste potwierdził swoje pragnienie i dalszą służbę w Zakonie Szpitalnym Świętego Jana Bożego. Umocniony modlitwą wspólnoty zebranej na uroczystości został Bogu poświęcony przez Konsekrację Zakonną na całe życie.

Bratu Dawidowi życzymy wszelkich potrzebnych łask w wiernym wypełnianiu ślubów zakonnych w codzienności oraz by Święty Jan Boży umacniał Go w powołaniu szpitalnym.

Deo Gratias!