• Klasztor w Drohobyczu pw. Jezusa Dobrego Samarytanina
  • Profil Bonifratrów w serwisie Facebook
  • Profil Bonifratrów w serwisie Instagram
Fundacja Bonifraterska
Projekty realizowane ze środków UE

Uroczyste poświęcenie Domu Rekolekcyjno-Wypoczynkowego Granat w Zakopanem

Dnia 29.02.2024 r. odbyło się uroczyste poświęcenie Kaplicy, sali konferencyjnej oraz zmodernizowanej części Domu Rekolekcyjno-Wypoczynkowego Granat w Zakopanem.

Wydarzenie zainaugurowała Msza Święta, której przewodniczył o. Albert Ch. Dorociak. W swoim głębokim kazaniu wyraził kwintesencję charyzmatu zakonnego braci bonifratrów w XXI wieku, ściśle związaną z koniecznością kontynuacji misji szpitalnictwa, realizowanej na wzór świętego Jana Bożego. Po Mszy Świętej odbyła się nowenna poprzedzająca zaplanowaną na ten rok Kapitułę Generalną. Na zakończenie części modlitewnej swoje przemówienie wygłosił o. Prowincjał Franciszek Salezy Chmiel, który podziękował za obecność i wspólną modlitwę zgromadzonym gościom, m.in.: o. Albertowi Ch. Dorociakowi, br. Anzelmowi Skibie, br. Pawłowi Kulce, br. Eugeniuszowi Kretowi, br. Łukaszowi Dmowskiemu, ks. Lesławowi Mirkowi – Dyrektorowi Domu Rekolekcyjnego „Księżówka” w Zakopanem, Panu Jackowi Gralińskiemu – Prezesowi BCM, Panu Sebastianowi Nowakowi – Dyrektorowi Generalnemu Prowincji, Państwu Jadwidze i Arturowi Bocianowskim z firmy Nigra-Trans, Panu Andrzejowi Magierze – opiekunowi obiektu, siostrom ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, a także Pani Annie Krajczyńskej-Kowalik, reprezentującej biuro PM Architekci odpowiedzialne za projekt Kaplicy, sali konferencyjnej oraz zakrystii. Głos zabrał również Pan Jacek Graliński, zarysowując wizję działalności Bonifraterskiego Centrum Medycznego na kolejne lata oraz Pani Anna Krajczyńska-Kowalik, prezentując założenia projektowe zmodernizowanego obiektu.

W drugiej części dnia odbyło się spotkanie Spółki BCM oraz posiedzenie Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki BCM podsumowujące miniony rok oraz umożliwiające omówienie planów zarządczych, projektowych oraz budżetowych na najbliższe miesiące.

Dom Rekolekcyjno-Wypoczynkowy Granat ma służyć nie tylko celom duchowym, ale również dydaktycznym (możliwość organizacji rekolekcji, sympozjów, konferencji, sesji naukowych itp.). Za bezpośrednią współpracę z biurem projektowym PM Architekci odpowiadał o. Prowincjał Franciszek Salezy Chmiel, który wskazał kierunek działań, nakreślając wizję wizualno-konstrukcyjną obiektu. Główną wytyczną projektu sali konferencyjnej, oratorium oraz zakrystii stało się połączenie charakterystycznych elementów stylu zakopiańskiego z purystyczną, minimalistyczną architekturą nowoczesną. Wszystkie elementy konstrukcji, opraw oświetleniowych i audiowizualnych zgrywają się z chromatyczną gamą elementów charakterystycznych dla stylu zakopiańskiego.

Na administratora obiektu wyznaczony został br. Eugeniusz Kret.