Bonifratrzy – Zakon Szpitalny św. Jana Bożego, Prowincja Polska p.w. Zwiastowania N.M.P.
  • Klasztor w Drohobyczu pw. Jezusa Dobrego Samarytanina
  • Profil Bonifratrów w serwisie Facebook
  • Profil Bonifratrów w serwisie Instagram
Fundacja Bonifraterska
Projekty realizowane ze środków UE

Umowa na termomodernizację budynków poszpitalnych konwentu we Wrocławiu podpisana!

Nasze starania o wyremontowanie budynków poszpitalnych Konwentu Bonifratrów pw. Trójcy Przenajświętszej we Wrocławiu oraz przygotowanie ich pod działalność medyczną mają kolejny pozytywny akcent.

Mamy dofinansowanie na termomodernizację!

W dniu 17 sierpnia 2018 roku w siedzibie Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej we Wrocławiu, przeor konwentu brat Sadok Snopek podpisał umowę o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektu pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynku A przy ul. Traugutta 57/59 we Wrocławiu”, w ramach Osi Priorytetowej 3. Gospodarka niskoemisyjna, 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Całkowita wartość Projektu wynosi przeszło 10 milionów złotych, a przyznane dofinansowanie blisko 6,5 miliona złotych.

Projekt powinien zostać zrealizowany do października 2020 roku.