Uroczystość Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny – święto patronalne Prowincji Polskiej Zakonu Szpitalnego

W uroczystość Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny – święto patronalne Prowincji Polskiej Zakonu Szpitalnego – brata prowincjał kieruje do nas wszystkich serdeczne życzenia. Zapraszamy na naszego bonifraterskiego Facebooka www.facebook.com/zakonszpitalny/ do wysłuchania życzeń Wspólnoty z Nazaretu.