Bonifratrzy – Zakon Szpitalny św. Jana Bożego, Prowincja Polska p.w. Zwiastowania N.M.P.
  • Klasztor w Drohobyczu pw. Jezusa Dobrego Samarytanina
  • Profil Bonifratrów w serwisie Facebook
  • Profil Bonifratrów w serwisie Instagram
Fundacja Bonifraterska
Projekty realizowane ze środków UE

Święta Zmartwychwstania Pańskiego 2022

Z okazji zbliżających się Świąt Zmartwychwstania Pańskiego Przełożony Generalny i Przełożony Prowincjalny Zakonu Bonifratrów skierowali do braci i współpracowników świąteczne życzenia.

List Generała Zakonu

List Prowincjała Zakonu