• Klasztor w Drohobyczu pw. Jezusa Dobrego Samarytanina
  • Profil Bonifratrów w serwisie Facebook
  • Profil Bonifratrów w serwisie Instagram
Fundacja Bonifraterska
Projekty realizowane ze środków UE

Święty Ryszard Pampuri

Święty Ryszard PampuriErminio Filippo Pampuri urodził się 2 sierpnia 1897 r. w Trivolzio koło Pawii, we Włoszech. Studiował medycynę w Uniwersytecie w Pawii w latach 1915-1921, z przerwą na posługę medyczną dla żołnierzy walczących podczas I wojny światowej. W 1922 r. złożył śluby w Trzecim Zakonie św. Franciszka. Już wówczas odczuwał powołanie zakonne.

Zgłosił się do franciszkanów, następnie do jezuitów, ale nie został przez nich przyjęty ze względu na zły stan zdrowia. Wówczas ks. Ryszard Beretta z Mediolanu przedstawił go prowincjałowi lombardzkich bonifratrów Zachariaszowi Castelletti z prośbą o przyjęcie do zakonu. Tak, w 1927 r. dr Pampuri został jednym z braci bonifratrów. Nowicjat odbywał w Brescii. Przyjął imię Ryszard, z wdzięczności dla ks. Beretty. Zdobyty zawód lekarza stał się dla niego misją miłosierdzia. Całe swoje dorosłe, a krótkie, życie poświęcił bezinteresownie chorym. Była to posługa heroiczna.

Z najwyższym oddaniem opiekował się ciężko chorymi, pielęgnując ich, zawsze gotowy nieść im pomoc, nie bacząc na stan coraz bardziej pogarszającego się własnego zdrowia. W 1929 r. nabawił się gruźlicy płuc. Zmarł w szpitalu bonifratrów pw. św. Józefa w Mediolanie 1 maja 1930 r. Został pochowany na cmentarzu w rodzinnym Trivolzio. Spoczywał tam do 16 maja 1951 r., gdy trumnę przeniesiono do kościoła parafialnego w związku z procesem beatyfikacyjnym. Ojciec św. Jan Paweł II beatyfikował Ryszarda Pampuriego 4 października 1981 r., a kanonizował 1 listopada 1989r.

Litania do św. Ryszarda Pampuri

Litania do św. Ryszarda Pampuri
Kyrie elejson, Chryste eleison, Kyrie elejson.
Chryste, usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, módl się za nami.
Święta Boża Rodzicielko,
Święta Panno nad pannami,
Święty Ryszardzie Pampuri, doskonały wzorze dla  braci miłosierdzia,
Miłujący Boga od lat młodzieńczych,
Kształtujący sumienia ludzi młodych,
Pielęgnujący ideały chrześcijańskie wśród rodzin,
Widzący w dzieciach nieskończone piękno i dobro  Boga,
Krzewiący kult eucharystyczny,
Gorliwy głosicielu Ewangelii świętej,
Misjonarzu ludzi biednych i robotników,
Umacniający wiarę towarzyszy na wojnie,
Stróżu zasad moralnych,
Widzący Jezusa w cierpiących i chorych,
Hojny darczyńco ubogich w potrzebie,
Czuwający przy podopiecznych z wytrwałością,
Zachęcający do składania ofiar Bogu z dolegliwości  wieku,
Wspierający materialnie i duchowo młodzież,
Kontemplujący Boga poprzez dzieła miłosierdzia,
Praktykujący umartwienie z pokorą i gorliwością,
Oddany Najświętszemu Sercu Jezusa,
Szczęśliwy lekarzu niosący ulgę ludziom w chorobie,
Odnajdujący dar wolności w Bogu,
Kroczący z synowską ufnością drogą doskonałości  zakonnej,
Zjednoczony zawsze z Bogiem,
Kochający z wdzięcznością swą wspólnotę zakonną,
Wiernie pełniący wolę Bożą,
Naśladujący Chrystusa w pokorze i cichości,
Czerpiący z krzyża wszelkie łaski dla siebie i innych,
Bogaty w dar miłosierdzia,
Apostołujący wśród lekarzy i pielęgniarzy,
Ufający w macierzyńską opiekę Najświętszej Maryi  Panny,
Kroczący radośnie do niebiańskiej ojczyzny,
Umierający w młodym wieku z wielką  pogodą i pokojem ducha,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,  przepuść nam Panie,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,  wysłuchaj nas Panie,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,  zmiłuj się nad nami.

P. Módl się za nami, święty Ryszardzie Pampuri.
W. Abyśmy umieli widzieć Chrystusa w chorych  i cierpiących.

Módlmy się: Boże, Ty pozwoliłeś świętemu  Ryszardowi jego lekarską służbę uczynić dziełem  miłości, † daj nam za jego wstawiennictwem * w służbie  chorym i potrzebującym naśladować jego miłosierdzie.  Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa,  który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego,  Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.