• Klasztor w Drohobyczu pw. Jezusa Dobrego Samarytanina
  • Profil Bonifratrów w serwisie Facebook
  • Profil Bonifratrów w serwisie Instagram
Fundacja Bonifraterska
Projekty realizowane ze środków UE

Sługa Boży William Gagnon

Sługa Boży William GagnonUrodził się 16 maja 1905 roku w Dover, w Stanach Zjednoczonych, jako trzecie z dwanaściorga dzieci. W wieku 25 lat wstąpił w Kanadzie do Zakonu Szpitalnego św. Jana Bożego. Tam złożył śluby zakonne i oddał się posłudze chorym.

W roku 1951 spełniło się jego najgłębsze pragnienie – wyjechał na misje do Wietnamu. Podczas pierwszej inwazji komunistycznej w 1954 roku, pomagał w ewakuacji ludności katolickiej, niosąc pomoc tysiącom osób. Jego ofiarność stała się zasiewem wielu rodzimych powołań. Z powodu trudnej sytuacji w kraju, zajął się zorganizowaniem ambulatorium dla uchodźców w Sajgonie. Założył też szpital w Bien-Hoa. Będąc bardzo gorliwym zakonnikiem, każde swoje przedsięwzięcie przedstawiał najpierw Bogu na modlitwie. Miał szczególne nabożeństwo do Najświętszych Serc Jezusa i Maryi. Sam będąc człowiekiem skromnym i wrażliwym, ogarniał troską, którzy szukali pomocy – dzieci, ludzi starszych, chorych, rannych – nie szczędząc wysiłku, czasu i poświęceń. Zrezygnowawszy z piastowanych urzędów, żył w stanie pełnej dyspozycyjności wobec potrzebujących. Zmarł w opinii świętości 28 lutego 1972 roku w Bien-Hoa.

Modlitwa wstawiennicza
O Panie, mój łaskawy Boże, Ty poprzez prostotę i miłosierne oddanie Twojego sługi Williama Gagnon ukazujesz ewangeliczną drogę do świętości, którą On realizował w samarytańskiej posłudze chorym i ubogim. Proszę Cię, za Jego pośrednictwem o szczególną łaskę powrotu do zdrowia dla /…/. Ty byłeś wspomożycielem Swojego sługi Williama w Jego ziemskim życiu, racz wysłuchać mojej prośby przez Niego Ci polecanej. Amen.

Ojcze Nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…