• Klasztor w Drohobyczu pw. Jezusa Dobrego Samarytanina
  • Profil Bonifratrów w serwisie Facebook
  • Profil Bonifratrów w serwisie Instagram
Fundacja Bonifraterska
Projekty realizowane ze środków UE

Błogosławiony Józef Eulalio Valdes

Józef Eulalio ValdesUrodził się 12 lutego 1820 roku na Kubie. Miesiąc później został oddany do sierocińca. Wychowany w surowych warunkach zachował pogodę ducha i serdeczność dla innych. Jako bardzo młody chłopiec, oddawał się opiece nad chorymi, ofiarami epidemii cholery, która miała miejsce w 1835 roku.

Odczytawszy w głębi swojego serca głos powołania wstąpił do Zakonu Szpitalnego – Bonifratrów. Przez kolejne 54 lata swojego życia, aż do chwili śmierci, posługiwał w szpitalu jako usłużny i życzliwy pielęgniarz, poóźniej jako lekarz-chirurg. Zawsze z oddaniem wykonywał swoją pracę. Zajmował się biednymi i osobami z marginesu, troszcząc się o ich stan zdrowia, zapewniając wsparcie i pomoc materialną oraz duchową.

Brat Józef Olallo udowodnił swoje wielkie oddanie chorym, kiedy kubańscy przywódcy wydali dekrety delegalizujące działalność zakonów w całym kraju. Pomimo tych wydarzeń pozostał wierny swoim przekonaniom i głosowi powołania nie pozostawiając szpitala i nie opuszczając chorych, których nazywał swoimi Braćmi i Siostrami. Posiadał szczególny dar rozwiązywania problemów i sporów rodzinnych. Zmarł 7 marca 1889 roku w Camaguey. Beatyfikowany na Kubie w Camaguey przez kard. José Saraiva Martins 29 listopada 2008r.

Modlitwa wstawiennicza

Przenajświętszy Boże, Twoja łaska znalazła w bł. Józefie Eulalio Valdes podatny grunt, żeby przekazywać Twoje miłosierdzie. Całe swoje życie poświęcił On służbie biednym i chorym. Bądź uwielbiony za Jego życie pełne cnót i poświęcenia. Przez wstawiennictwo Twojego Sługi, który czynił miłosierdzie okaż, mi Panie Twoje Miłosierdzie oraz umocnij mą wiarę, nadzieję i miłość. Proszę Cię, udziel mi łaski, której potrzebuję. Niech się tak stanie, za pośrednictwem Najświętszej Maryi Panny, Twojego wiernego sługi brata Olallo Valdesa, na większą chwałę Twoją, przez Chrystusa Pana naszego. Amen.