• Klasztor w Drohobyczu pw. Jezusa Dobrego Samarytanina
  • Profil Bonifratrów w serwisie Facebook
  • Profil Bonifratrów w serwisie Instagram
Fundacja Bonifraterska
Projekty realizowane ze środków UE

Świąteczne spotkanie wielkanocne w Kurii Prowincjalnej

W dniu 31 marca 2023 r. w kurii prowincjalnej w gronie współbraci i współpracowników odbyło się świąteczne spotkanie wielkanocne. Wszystkim zgromadzonym w refektarzu kurialnym Ojciec Prowincjał Franciszek Salezy Chmiel złożył serdeczne życzenia.

Korzystając z okazji wspólnego spotkania Ojciec Prowincjał podziękował Panu Michałowi Lehmannowi za 3-letnie pełnienie funkcji dyrektora generalnego Prowincji Polskiej i wręczył w dowód wdzięczności kopię obrazu Matki Bożej Uzdrowienie Chorych w imieniu współbraci i współpracowników. Równocześnie zaprosił do współpracy na tym stanowisku Pana Sebastiana Nowaka.