• Klasztor w Drohobyczu pw. Jezusa Dobrego Samarytanina
  • Profil Bonifratrów w serwisie Facebook
  • Profil Bonifratrów w serwisie Instagram
Fundacja Bonifraterska
Projekty realizowane ze środków UE

Spotkanie z kard. Konradem Krajewskim w sprawie pomocy potrzebującym

W dniu 10 marca 2023 r. przedstawiciele Zespołu Pomocy Ukrainie (Ukraine Emergency Team) powołanej przez Kurię Generalną Zakonu – br. Angel Lopez, Gonzalo Sales i prowincjał Prowincji Polskiej br. Franciszek Salezy Chmiel spotkali się w Watykanie z kardynałem Konradem Krajewskim, jałmużnikiem papieskim.

Spotkanie miało na celu nakreślenie kolejnych etapów pomocy potrzebującym w tych miejscach na świecie, które zakon bonifratrów bezpośrednio wspiera: na Kubie, w Timorze Wschodnim, w Malezji i w Ukrainie. W spotkaniu wziął także udział przeor Apteki Watykańskiej br. Binish Mulackal.