• Klasztor w Drohobyczu pw. Jezusa Dobrego Samarytanina
  • Profil Bonifratrów w serwisie Facebook
  • Profil Bonifratrów w serwisie Instagram
Fundacja Bonifraterska
Projekty realizowane ze środków UE

Spotkanie Wyższych Przełożonych Zakonu Szpitalnego św. Jana Bożego

Zgodnie z planem na obecne sześciolecie, w dniach 23 – 27 października 2017 r.  odbywa się w Rzymie Spotkanie Wyższych Przełożonych Zakonu Bonifratrów.

Spotkanie, w którym uczestniczą wszyscy Prowincjałowie, Wiceprowincjał oraz Delegat Generalny, rozpoczęło się w siedzibie Kurii Generalnej koncelebrowaną Mszą św.

Następnie Przeor Generalny – brat Jesus Etayo Arrondo wygłosił swoje przemówienie otwierające, poruszając w nim wiele kwestii o fundamentalnym znaczeniu dla przyszłości Zakonu. Podkreślił temat przewodni sześciolecia „Przeżywając szpitalnictwo z nadzieją i odwagą” oraz wspomniał o podtemacie tego spotkania „Rodzina Szpitalnicza św. Jana Bożego”.