• Klasztor w Drohobyczu pw. Jezusa Dobrego Samarytanina
  • Profil Bonifratrów w serwisie Facebook
  • Profil Bonifratrów w serwisie Instagram
Fundacja Bonifraterska
Projekty realizowane ze środków UE

Spotkanie w Radomiu z bp. Markiem Solarczykiem

Na zaproszenie Ordynariusza Radomskiego, prowincjał udał się do Kurii w Radomiu na spotkanie i omówienie bieżących spraw, które zawierają się we współpracy z Polską Prowincją Bonifratrów.

Była to bardzo dobra okazja poznania się i wymiany doświadczeń na polu współpracy duszpasterskiej i duchowej. Omówiono bieżące sprawy personalne i możliwości dalszej współpracy.
Ks. Biskup miło wspomniał swoją posługę w Warszawie – Pradze.