• Klasztor w Drohobyczu pw. Jezusa Dobrego Samarytanina
  • Profil Bonifratrów w serwisie Facebook
  • Profil Bonifratrów w serwisie Instagram
Fundacja Bonifraterska
Projekty realizowane ze środków UE

Spotkanie Sekretarzy i Ekonomów Zakonów Męskich – Kielce 10-12.06.2024

W środę 12 czerwca 2024 r. zakończyło się spotkanie sekretarzy i ekonomów prowincji zakonnych w Polsce, które trwało od poniedziałku, 10 czerwca 2024 r. w Centrum Konferencyjnym Targi Kielce. W części dla sekretarzy uczestniczył Grzegorz Waberski, Sekretarz Prowincji, a w części dla ekonomów zakonnych Prowincję Polską Zakonu Bonifratrów reprezentował Sebastian Nowak, Dyrektor Generalny Kurii Prowincjalnej.

Spotkanie otworzył i uczestników powitał przewodniczący Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce, ks. Dariusz Wilk ze Zgromadzenia Michalitów, który w swoim wystąpieniu podkreślił praktyczny charakter spotkania. Pierwsza prelekcja poświęcona była zakonnym archiwom i prowadzeniu kancelarii parafialnych, które nierzadko w Polsce prowadzą również zakony męskie. Wykład poprowadził o. Grzegorz Filipiuk, z Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów. W swoim wystąpieniu przekazał wiele praktycznych uwag dotyczących organizacji, porządkowania dokumentów i zasobów archiwalnych, mówiąc także o problemach związanych z określeniem przynależności poszczególnych dokumentów i właściwym przyporządkowaniem i przechowywaniem zespołów archiwalnych. W dalszej części Sekretarz Generalny KWPZM, ks. Dariusz Bartocha zaprezentował i omówił nową odsłonę strony internetowej Konferencji KWPZM, która skupia wszystkie zakony i ich prowincje w Polsce https://kwpzm.org/ oraz przekazał sprawy bieżące KWPZM.

W kolejnym dniu wykładów sekretarze mogli zapoznać się z oprogramowaniem komputerowym przydatnym do poufnego przesyłania i administrowania wewnątrzkościelnych dokumentów. Programy e-kuria i e-pisma.app, gwarantujące poufność przesyłanych informacji zaprezentował ks. Dawid Hulecki, kapłan archidiecezji warmińskiej. O. Wojciech Bojanowski, jezuita przekazał uczestnikom aspekty na jakie powinny zwrócić uwagę prowincje zakonne w kontekście tzw. Ustawy Kamilka, odwołując się do przepisów administracyjnych i istniejących już dokumentów kościelnych. W dniu 11 czerwca po południu do sekretarzy dołączyli ekonomowie zakonni. Na wykładzie mec. Nowickiego na temat zakonnych testamentów uczestnicy zapoznali się z głównymi zasadami prawa spadkowego w polskim i europejskim systemie prawnym a także wymienili się między sobą doświadczeniem i praktycznymi wskazówkami dotyczących dziedziczenia w zakonach.

W środę 12 czerwca br., poświęconą wyłącznie ekonomom zakonnym mec. Nowicki omówił kwestie prawne związane z dzierżawą wież kościelnych pod telefonię, salek i innych pomieszczeń na działalność gospodarczą, posadowienia fotowoltaiki oraz zasady rozliczania darowizn. Ponadto ekonomowie zakonni poznali oferty różnych instytucji i firm, w tym m. in. inwestycyjną, ubezpieczeniową, informatyczną, energetyczną a także współpracy dotyczącej posadowienia paczkomatów czy też bezgotówkowych darowizn. W tym punkcie Ekonom KWPZM O. Robert Wawrzyniecki, przypomniał, że ofiara na intencje mszalne nie jest ofiarą na potrzeby kultu religijnego. Nie można tego odliczyć od podatku. Bardzo ważnym punktem tegorocznego spotkania ekonomów zakonnych było cyberbezpieczeństwo i zagrożenia płynące z sieci teleinformatycznych. Średnio co kilka sekund w Polsce dochodzi do ataku hakerskiego. Ofiarami tych ataków jest również Kościół katolicki w tym również zakony i zgromadzenia. Dlatego tak istotne jest świadomość tych zagrożeń oraz wiedza jak im zapobiegać. Niezwykle interesujące dla ekonomów były również zagadnienia związane ze zmianami dotyczącymi efektywności energetycznej w budynkach oraz ze źródłami ciepła w kontekście dyrektyw Unii Europejskiej, w tym strategii: „Europejski Zielony Ład”.

Spotkaniu towarzyszyła wspólna modlitwa nieszporami na sali konferencyjnej oraz Eucharystia z jutrznią w parafii Józefitów w sąsiedztwie Centrum Konferencyjnego Targi Kielce, a także wieczorna rekreacja dla uczestników.