• Klasztor w Drohobyczu pw. Jezusa Dobrego Samarytanina
  • Profil Bonifratrów w serwisie Facebook
  • Profil Bonifratrów w serwisie Instagram
Fundacja Bonifraterska
Projekty realizowane ze środków UE

Spotkanie Rady Fundacji Bonifraterskiej

Dzisiaj w Zembrzycach odbyło się spotkanie Rady Fundacji Bonifraterskiej.  Podczas tego spotkania omówiliśmy bieżącą działalność fundacji oraz szczegółowo przeanalizowaliśmy sytuację finansową. Przedstawiony został raport z aktualnie prowadzonych działań. Omówiono również planowane działania oraz zaprezentowano nową strukturę organizacyjną zespołu Fundacji.