• Klasztor w Drohobyczu pw. Jezusa Dobrego Samarytanina
  • Profil Bonifratrów w serwisie Facebook
  • Profil Bonifratrów w serwisie Instagram
Fundacja Bonifraterska
Projekty realizowane ze środków UE

Spotkanie Prowincjałów Europejskich, 7-8 lipca 2022 r.

W dniach 7-8 lipca 2022 r. odbywa się w Kurii Generalnej Zakonu Bonifratrów w Rzymie Spotkanie Prowincjałów Europejskich. Pierwszego dnia 15-minutowe relacje przedstawili wszyscy prowincjałowie na podstawie wizytacji kanonicznych, kapituł prowincjalnych i aktualnej sytuacji w swoich prowincjach. Motywem przewodnim było zaangażowanie braci w realizację misji szpitalnictwa w czasach mocnych znaków czasu, jak Covid-19, wojna i brak powołań.

8 lipca br. o godz. 9.00 prowincjałowie wysłuchali relacji br. Franciszka Salezego z sytuacji na Ukrainie, który w swoim wystąpieniu podkreślił zakres pomocy ze strony Zakonu. W dalszej części omówiono temat nowicjatu w Europie i jego zagadnień personalnych. Poza tym utworzono Komisję Prewencji ds. Nadużyć pod przewodnictwem br. Jose Augusto jak również podjęto temat zbliżającej się Kapituły Generalnej w 2024 roku.