• Klasztor w Drohobyczu pw. Jezusa Dobrego Samarytanina
  • Profil Bonifratrów w serwisie Facebook
  • Profil Bonifratrów w serwisie Instagram
Fundacja Bonifraterska
Projekty realizowane ze środków UE

Spotkanie Ojca Prowincjała z przeorami konwentów i animatorami ds. zarządzania charyzmatycznego

W dniach 24-26 lutego 2023 r. w bonifraterskim Domu Rekolekcyjno-Wypoczynkowym „Granat” w Zakopanem odbyło się kolejne w kadencji 2022-2026 spotkanie braci przeorów z Ojcem Prowincjałem Franciszkiem Salezym, w którym uczestniczyli również animatorzy ds. zarządzania charyzmatycznego oraz sekretarz prowincji, w sumie na spotkaniu było 14 osób. W piśmie zapraszającym na to spotkanie Prowincjał nakreślił tematy i zagadnienia, które wypełniły dwa dni obrad i wspólnej pracy.

W piątek 24.02. 2023 r., krótko po godzinie 15.00 O. Prowincjał powitał uczestników, podziękował za ich przybycie i przekazał w swoim wystąpieniu bieżące sprawy i wydarzenia z życia prowincji. Główne obszary i tematy, które tego dnia poruszył to: pomoc Ukrainie i działalność w Drohobyczu; przygotowania do kapituły generalnej; sytuacja i plany dot. preparatów bonifraterskich; praca i zakres animatorów ds. zarządzania charyzmatycznego, wizytacja kanoniczna Prowincjała w prowincji, życie braci we wspólnotach. Na zakończenie wywiązała się wspólna rozmowa uczestników spotkania dotycząca realizacji praktyk religijnych we wspólnotach braci. To zagadnienie szczegółowo omawiano dnia następnego.  Na godzinę 17.00 bracia udali się do położonej nieopodal naszego domu kaplicy Sióstr Miłosierdzia, gdzie uczestniczyli w Drodze Krzyżowej i wspólnie z siostrami odmówili nieszpory.

W sobotę, 25 lutego 2023 r.  podczas wspólnej pracy o. Prowincjał poruszył z braćmi zagadnienia ppoż., ubezpieczeń i zatrudnienia braci, a przede wszystkim codzienne życie braci, które reguluje program życia wspólnoty przygotowywany przez każdą ze wspólnot konwentu. Opracowane programy były przedmiotem dalszej pracy. Prowincjał zaakcentował w swoich wypowiedziach znaczenie i wagę praktyk religijnych we wspólnotach. Konieczność ich realizacji wynika zarówno z zapisów Konstytucji jak i Statutów Generalnych Zakonu. W dalszej części każdy z przeorów prezentował szczegółowy program dnia wspólnoty domowej, który uwzględniać ma wspólnotową modlitwę i praktyki religijne braci w konwentach. Podczas wypowiedzi bracia zaznaczali pewną trudność dostosowania programu dnia do rytmu pracy wynikającą z zatrudnienia niektórych braci we wspólnocie. Każda ze wspólnot stara się w programie dnia uwzględnić czynny charakter zakonu i brać pod uwagę rytm życia każdego współbrata. O. Prowincjał przypomniał znaczenie roli i zadania przeorów, które zapisane są w nominacji udzielonej przez przełożonego generalnego Zakonu a wynikają ze wspomnianych już powyżej dwóch normatywnych dokumentów Zakonu.

O godzinie 12.00 bracia zgromadzili się w kaplicy Sióstr Miłosierdzia na Eucharystii, którą sprawował werbista o. Jan Wichary. Tego dnia w części popołudniowej poruszono m. in. sprawy finansowe i okołofinansowe konwentów, takie jak budżety konwentów, inwestycje czy pożyczki.  Zapoznanie się z opracowanym zakresem czynności animatorów ds. charyzmatu i ich znaczeniem w naszych ośrodkach apostolskiej zakończyło sobotnie prace.

W niedzielę 26 lutego 2023 r. odbyło się posiedzenie zarządu prowincji, a o godz. 11.00 ostatnia część spotkania, podczas której o. Prowincjał Franciszek Salezy zapoznał braci z podjętymi w ostatnim czasie decyzjami personalnymi dot. niektórych braci zakonnych oraz przedstawił najbliższe spotkania i plany. Na zakończenie odczytał braciom przesłane przez przełożonego generalnego Zakonu wyrazy uznania i wdzięczności za świadczoną przez naszą prowincję pomoc na rzecz Ukrainy. Spotkanie zakończyło się Mszą św. o godz. 12.00 w kaplicy Sióstr Miłosierdzia i wspólnym obiadem.