Bonifratrzy – Zakon Szpitalny św. Jana Bożego, Prowincja Polska p.w. Zwiastowania N.M.P.
  • Klasztor w Drohobyczu pw. Jezusa Dobrego Samarytanina
  • Profil Bonifratrów w serwisie Facebook
  • Profil Bonifratrów w serwisie Instagram
Fundacja Bonifraterska
Projekty realizowane ze środków UE

Międzyprowincjalna Komisja Europy Centralnej i Wschodniej

W dniach 27-28 maja 2019 odbyło się we Wrocławiu trzecie w kadencji 2018-2022 posiedzenie Międzyprowincjalnej Komisja Europy Centralnej i Wschodniej, do której oprócz prowincji bawarskiej i austriackiej należy również nasza prowincja.

W związku ze zmianami w zarządzie generalnym po ostatniej Kapitule Generalnej zmienił się skład Komisji. Jej nowym prezydentem został br. Joaquim Erra i Mas – 1. radny generalny odpowiedzialny za region Europy, a dotychczasowy prezydent Komisji – br. Rudolf Knopp – aktualnie ekonom generalny Zakonu, został jej stałym członkiem. Poza tym w skład Komisji wchodzą urzędujący prowincjałowie wymienionych prowincji. Przewodniczącym Komisji jest prowincjał bawarski br. Benedykt Hau.

Dzięki przekazanym, już zwyczajowo podczas posiedzenia relacjom i sprawozdaniom z poszczególnych prowincji nowy prezydent mógł zapoznać się z bieżącymi wydarzeniami oraz wyzwaniami, które dotyczą i pojawiają się w tym regionie Zakonu Bonifratrów. Z kolei prowincjałowie z relacji br. Joaquima  mogli usłyszeć o szczególnych wydarzeniach w całym zakonie a przede wszystkim o głównych działaniach, którymi chce się zająć nowy zarząd generalny w kadencji 2019-2025.

Dla regionu Europy aktualną sprawą, która przyciąga wiele uwagi jest na pewno nowicjat  europejski. Jego powstawanie i  związane z nim plany były szeroko omawiane również na tym posiedzeniu.

Członkowie Komisji w ramach spotkania mieli możliwość zapoznać się z działalnością bonifraterską we Wrocławiu, odwiedzając między innymi hospicjum oraz konwent braci. Wspólnie mogli przeprowadzić wizję lokalną trwających w kompleksie klasztorno-szpitalnym prac remontowo-budowalnych pod przyszłą działalność hospicyjno-opiekuńczą Zakonu w centrum miasta.

Dzięki zakwaterowaniu i miejscu obrad w cieniu wrocławskiej katedry u sióstr Elżbietanek na Ostrowie Tumskim prowincjałowie mogli również skorzystać z  mszy św. w katedrze oraz wraz z przewodnikiem poznać historię tego miejsca.

 

Gospodarzem kolejnego posiedzenie Komisji będzie Prowincja Bawarska. Posiedzenie odbędzie się w dniach 9-10 grudnia 2019 w kurii prowincjalnej w Monachium.

 

Na zdjęciu (od lewej): Br. Joaquim Erra i Mas – 1. radny generalny i prezydent Komisji; Br. Saji Mullankuzhy – prowincjał prowincji austriackiej; Br. Benedikt Hau – prowincjał prowincji bawarskiej i przewodniczący Komisji; Br. Rudolf Knopp – ekonom generalny i członek Komisji, Br. Łukasz Dmowski – prowincjał prowincji polskiej.