• Klasztor w Drohobyczu pw. Jezusa Dobrego Samarytanina
  • Profil Bonifratrów w serwisie Facebook
  • Profil Bonifratrów w serwisie Instagram
Fundacja Bonifraterska
Projekty realizowane ze środków UE

Spotkanie braci przeorów

W dniach 3-4 lipca 2018 w konwencie bonifratrów w Krakowie odbyło się pierwsze w nowej kadencji 2018-2020 spotkanie przeorów konwentów Prowincji Polskiej Zakonu Szpitalnego św. Jana Bożego.

Spotkanie miało na celu omówienie bieżącej sytuacji w prowincji oraz rozeznawanie, jakie działania powinny zostać podjęte aby wiernie, a zarazem, twórczo realizować charyzmat szpitalny.

Na wstępie Brat Prowincjał podziękował braciom przeorom za przyjęcie przez nich urzędów oraz za otwartość i wsparcie podczas formalnego wprowadzenia ich na urząd w poszczególnych konwentach.

W pierwszym dniu, po prezentacji prowincjała na temat istotnych wydarzeń, które miały miejsce od zakończenia ostatniej kapituły prowincjalnej, wysłuchaniu krótkich relacji przeorów z każdego konwentu oraz zapoznaniu się z orędziem papieża Franciszka na Światowy Dzień Ubogich, podzieleni na grupy przeorzy przyjrzeli się Deklaracjom Kapitulnym, które wyznaczają prowincji kierunek działania na najbliższe cztery lata.

W wieczornej części spotkania bracia wysłuchali konferencji „Radość życia radami ewangelicznymi na temat czystości, jezuity o. Tomasza Oleniacza.

W drugim dniu spotkania przeorzy mieli okazję zapoznać się z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych. Temat ten został zaprezentowany braciom przez dyr. finansowego prowincji p. Annę Makaruk, która w końcowej części spotkania poruszyła również redakcję powstającego dokumentu ekonomicznego prowincji. W dalszej części spotkania mec. Małgorzata Szychowska przekazała braciom podstawowe informacje na temat funkcjonowania rad nadzorczych.

Spotkanie było na pewno dobrym początkiem wypracowywania modelu takiego dialogu, który przyczyni się do budowania dalszych relacji pomiędzy braćmi oraz tworzenia świadomości solidarnego działania konwentów dla dobra całej prowincji by jak najlepiej realizować zakonny charyzmat pomocy osobom chorym, potrzebującym i ubogim.