• Klasztor w Drohobyczu pw. Jezusa Dobrego Samarytanina
  • Profil Bonifratrów w serwisie Facebook
  • Profil Bonifratrów w serwisie Instagram
Fundacja Bonifraterska
Projekty realizowane ze środków UE

Spotkanie Braci Przeorów i Animatorów oraz Współpracowników Zarządzających Dziełami Apostolskimi

W dniach 8-10.05.2023 r. odbyło się Spotkanie Braci Przeorów i Animatorów oraz Współpracowników Zarządzających Dziełami Apostolskimi. 75 uczestników przybyło do Oblackiego Centrum Młodzieży NINIWA w Kokotku, a wśród nich m.in. przeorzy wszystkich bonifraterskich konwentów z Polski, bracia animatorzy ds. charyzmatu oraz przedstawiciele wszystkich dzieł apostolskich. Pierwszego dnia zjazdu goście wysłuchali wykładu ks. dra Krzysztofa Porosło „Kościół w dobie relatywizmu. O poszukiwaniu odpowiedzi na sekularyzację”, a drugiego prelekcji br. Ambrożego Marii Pietrzkiewicza ,,Animacja zarządzania w duchu charyzmatu”. O pomocy społecznej w kontekście Prowincji Polskiej opowiedział br. Eugeniusz Kret. Temat Ochrony Małoletnich i Bezbronnych w ramach Komisji Prowincjalnej ds. Prewencji przybliżył jej przewodniczący br. Sadok Snopek oraz członkowie Komisji, ks. Rafał Drappa z diecezji gliwickiej, ks. Piotr Odziemczyk z KEP i dr Anna Spannbauer ze szpitala św. Jana Grandego w Krakowie. O inkluzji społecznej opowiedziała uczestnikom Natalia Gębka, przewodnicząca Komisji Prowincjalnej z tej dziedziny. Był też czas na zapoznanie się z bieżącą działalnością bonifraterskich ośrodków, wspólną modlitwę i rekreację. Serdecznie dziękujemy uczestnikom spotkania, wszystkim prelegentom oraz Oblackiemu Centrum Młodzieży NINIWA za wspaniałą gościnność i serdeczność.

Zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu z tego wydarzenia!