• Klasztor w Drohobyczu pw. Jezusa Dobrego Samarytanina
  • Profil Bonifratrów w serwisie Facebook
  • Profil Bonifratrów w serwisie Instagram
Fundacja Bonifraterska
Projekty realizowane ze środków UE

ŚP. BRAT RUFIN EMIL TUREK, OH (1975-2021)

Brat Rufin Turek urodził się 11 lipca 1975 r. w Łomży, po ukończeniu edukacji szkolnej i egzaminie czeladnika w rzemiośle malarstwo i tapicerstwo w 1994 zgłosił się w 1997 roku do zakonu bonifratrów, gdyż jak zapisał w swoje prośbie „zafascynowała go ta forma niesienia pomocy ludziom najbardziej potrzebującym.”

Po ukończeniu formacji wstępnej – postulatu i nowicjatu od 2001 r. rozpoczął posługę w bonifraterskich ośrodkach, w których bracia realizują charyzmat szpitalnictwa, m. in. w Drohobyczu, Warszawie, Zakopanem, Iwoniczu, Ząbkowicach Śląskich, Konarach, Cieszynie, Marysinie i Zebrzydowicach.

W trakcie formacji podstawowej uzupełnił swoje wykształcenie średnie, a po rozpoznaniu swojego stanu zdrowia w 2007 roku zwrócił się z prośbą do władz zakonu o możliwość realizacji swojego powołania jako oblat. Ufał, że z Bożą pomocą podoła obowiązkom i będzie mógł pomagać potrzebującym. Bracia, podopieczni i współpracownicy Zakonu Bonifratrów wspominają Brata Rufina jako człowieka niezwykle prawego, rozmodlonego i pełnego dobroci. Kochał zwierzęta a w jego obecności łagodniały nawet najgroźniejsze psy. W ostatnich latach stan Jego zdrowia psychicznego był coraz poważniejszy. Zmarł nagle 5 marca 2021r.

– Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie –