• Klasztor w Drohobyczu pw. Jezusa Dobrego Samarytanina
  • Profil Bonifratrów w serwisie Facebook
  • Profil Bonifratrów w serwisie Instagram
Fundacja Bonifraterska
Projekty realizowane ze środków UE

Śluby Wieczyste brata Tymoteusza

W niedzielę zesłania Ducha Świętego w rodzinnej parafii w Różanie  br. Tymoteusz Hołozubiec złożył śluby wieczyste, ślubując czystość, ubóstwo, posłuszeństwo i szpitalnictwo. W uroczystości licznie uczestniczyli bracia bonifratrzy i ich współpracownicy.

 

 

Praca na oddziale medycyny paliatywnej wśród chorych i cierpiących to jego powołanie. Każdego dnia na drugim piętrze szpitala św. Jana Bożego w Łodzi  zdaje egzamin z empatii do drugiego człowieka, pokazując innym, że to właśnie miłość zwycięża cierpienie i że w każdym człowieku jest Bóg. Brat Tymoteusz opiekuje się osobami terminalnie chorymi, nie tylko okazując im serce, ale także spiesząc z modlitwą, obmywając rany i ofiarowując czas.

Film –  śluby wieczyste