• Klasztor w Drohobyczu pw. Jezusa Dobrego Samarytanina
  • Profil Bonifratrów w serwisie Facebook
  • Profil Bonifratrów w serwisie Instagram
Fundacja Bonifraterska
Projekty realizowane ze środków UE

Dni Młodych Szpitalników i ŚDM – relacja

KRAKÓW 2016

Obchody po raz 31 święta wiary i młodzieży w ramach Światowego Dnia Młodzieży, na które do Krakowa  zaprosił Papież Franciszek, stały się dobrą okazją do zorganizowania, przez Polską Prowincję Zakonu Bonifratrów Międzynarodowego Spotkania Młodych Szpitalników pod hasłem “Szpitalnictwo Dziś – Jaka jest nasza Misja na Dziś”.

Zachęceni tymi wydarzeniami w dniach 23-24 lipca br. do podkrakowskiego Konwentu w Konarach przybyło ok. 100 braci bonifratrów, współpracowników i wolontariuszy z zakonnych  dzieł apostolskich na całym świecie m. in z Peru, Chile, Filipin, etc.. Honorowymi gośćmi Spotkania, byli przełożony generalny br. Jesus Etayo Arrondo oraz  biskup brat Jose Luis Redrado, były wieloletni sekretarz Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia. Celem tak niecodziennego spotkaniu była chęć wspólnej modlitwy, wzajemnego poznania się i szukania inspiracji do dalszych działań, a także planowania przyszłości naszej Rodziny Szpitalnej.

Pierwszym, niezwykle poruszającym wydarzeniem, przygotowanym specjalnie na otwarcie Spotkania Młodych Szpitalników, był w niedzielę 24 lipca koncert – misterium słowno-muzyczne w ramach festiwalu IX Noc Cracovia Sacra  2016  pt.” FATE BENE FRATELLI, czyli Bonifraterska Opowieść o Świętym Janie Bożym”. Odbył się on w murach Diecezjalnego Sanktuarium św. Jana Bożego w Kościele Bonifratrów p.w. Świętej Trójcy w Krakowie. Wśród wykonawców znaleźli się między innymi Lidia Jazgar z zespołem GALICJA, oraz br. Ambroży Maria Wojciech Pietrzkiewicz OH – Przeor Konwentu w Krakowie, który recytował wybrane teksty z listów św. Jana Bożego. Wspaniałej oprawie słowno-muzycznej przedstawienia towarzyszyła iluminacja świetlna, która nadawała niepowtarzalny magiczny klimat, pozwalała poczuć bliskość św. Jana Bożego, skłaniając ku większej  mistycznej refleksji nad przesłaniem Żebraka z Grenady. Na zakończenie koncertu przybyły biskup br. Jose Luis Redrado udzielił swojego błogosławieństwa i życzył wszystkim wielu duchowych owoców na nadchodzące święto wiary i młodzieży oraz ze spotkania z Papieżem Franciszkiem w Krakowie.

W poniedziałek, 25 lipca, przybyli Szpitalnicy udali się na oficjalną część Spotkania, które rozpoczęła katecheza – przesłanie Przełożonego Generalnego brata Jeus Etayo Arrondo pt. „Szpitalnictwo Dziś – Jaka jest Misja na Dziś”. W swoim wystąpieniu Generał Zakonu nawiązał do Miłosierdzia i szpitalnictwa ewangelicznego, które to pojęcia są jak dwie strony tej samej monety. Miłosierdzie oznacza otworzyć serce na ubóstwo bliźnich, współczuć, pocieszać tych, którzy cierpią z różnych powodów. Natomiast praktykowanie szpitalnictwa oznacza, branie na swoje ramiona słabości barci, otwieranie drzwi naszego domu, aby przyjąć ich w taki sposób, aby poczuli, że dostąpili przebaczenia, że są akceptowani, otoczeni opieką, kochani, aby w naszym domu po prostu czuli się tak, jakby byli w swoim własnym.

Następnie Przełożony Generalny zachęcał wszystkich, braci zakonnych i osoby świeckie,  aby przyłączyli się do szpitalnictwa, które powinno nadać sens naszej egzystencji; być projektem, i planem na życie. Podkreślił, że Szpitalnictwo jest uniwersalną zasadą i wartością, podzielaną przez większość religii i kultur oraz systemów filozoficznych.

Wśród przykładów praktykowania szpitalnictwa Generał Etayo przytoczył wzruszający i bardzo Janowy przykład bonifraterskiej posługi Posłańców Nocy. Wspaniały projekt, który w wielu miastach Peru i w Quito (Ekwador) realizują bracia, współpracownicy i wolontariusze, chodząc w nocy ulicami miasta, odwiedzając osoby bezdomne, dostarczając im pożywienie, leki, spędzając z nimi czas i zapewniając opiekę chorym.

Po wystąpieniu – katechezie br. Jesus Etayo Arrondo uczestnicy Spotkania przystąpili do pracy w grupach językowych. Zadaniem było podzielnie się własnymi doświadczeniami Boga w swoim praktykowaniu szpitalnictwa i ich prezentacja pozostałym przedstawicielom Rodziny Bonifraterskiej. Popołudniowa część Spotkania Młodych Szpitalników była poświęcana przykładowi praktykowania szpitalnictwa w Indiach przez śp. brata Fortunatusa Thanhaeusera, Przybliżenie postaci Sługi rozpoczęła projekcja filmu pt. „Sługa Boży,  brat Fortunatus Thanhaeuser – ojciec Ubogich”. Następnie temat Sługi Bożego rozwinął w swojej prezentacji bliski współpracownik Sługi – br. Vincent Kochamkunel.

Następnie uczestnicy zostali zachęceni do dyskusji w grupach językowych i prezentacji swoich refleksji na temat roli świętych w życiu duchowym Kościoła i każdego z nas. Zaraz po tym Goście mogli obejrzeć przedstawianie przygotowane przez pracowników i podopiecznych Konarskiego DPS o życiu i działalności św. Benedykta Menni.

Wieczorna sesja Spotkania Młodych Szpitalników została wypełniona udziałem przybyłych gości we Mszy św., której przewodniczył biskup o. Jose Luisa Redrado.  Głównym przesłaniem, płynącym z wygłoszonego przez Biskupa Słowa  było stwierdzenie, że  największym skarbem Zakonu nie są nieruchomości czy liczba dzieł, tylko życie jego członków i praktykowanie szpitalnictwa.  Po Eucharystii organizatorzy Spotkania zaprosili wszystkich do wspólnej integracji przy muzyce i dobrym grillowanym jedzeniu.

Drugi dzień Spotkania Młodych Szpitalników w swoim przedpołudniowym harmonogramie przewidywał  pielgrzymkę uczestników do Sanktuarium św. Jana Pawła II i  Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w krakowskich Łagiewnikach. W Sanktuarium św. Jana Pawła II „Nie lękajcie się!” nasi goście  mogli zobaczyć płytę z grobu Jana Pawła II oraz najcenniejszą relikwię – ampułkę z krwią Papieża, zamknięta w szklanej szkatule, oraz naznaczoną krwią sutanna, w którą święty Jan Paweł II ubrany był 13 maja 1981 r. w dniu zamachu na Placu św. Piotra. Następnie nasi pielgrzymi przeszli Parkiem Miłosierdzia do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia. W tym kompleksie zwiedzili Bazylikę Bożego Miłosierdzia oraz Kaplicę św. Siostry Faustyny, gdzie w ciszy modlili się przed słynącym łaskami obrazem „Jezu ufam Tobie”. Po zakończeniu wizyty w  Miasteczku Miłosierdzia Szpitalnicy udali do  krakowskiego Konwentu Bonifratrów, gdzie po obiedzie mieli możliwość poznania historii i prowadzonych dzieł przez najstarszy klasztor polskiej Prowincji Zakonu. Po krótkim odpoczynku większość przybyłych Szpitalników udała się krakowskie Błonia, gdzie Mszę św. otwierającą Światowe Dni Młodzieży (ŚDM) odprawił ks. Kardynał Stanisław Dziwisz. Przypomniał młodym pielgrzymom że Kraków to miasto świętego papieża i św.  s. Faustyny, heroldów Bożego Miłosierdzia i jednocześnie wezwał, by płomień miłości ogarnął ich serca, by nieść światu dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie, świadcząc, że warto i trzeba Jezusowi zawierzyć swój  los.

W środę 27 lipca 2016 r.  Szpitalnicy rozpoczęli dzień odprawieniem Drogi Krzyżowej. Przedstawiciele różnych grup językowych niosąc krzyż zatrzymywali się przy kolejnych stacjach  rozważali teksty medytacji przygotowanych przez brata Łukasza Dmowskiego, starając się odpowiedzieć, czym jest prawda, miłość i co oznacza  być uczniem Jezusa. Następnie Goście wzięli udział w katechezie, jaką wygłosił biskup brat Jose Luis Redrado, OH. Tematem przewodnim nauki był cytat zaczerpnięty z Psalmu 135 – „ Jego miłosierdzie trwa na wieki. Rozwijając główną myśl biskup stwierdził, że cała historia ludu Bożego jest historią naznaczoną Bożym miłosierdziem, Jego miłością do swojego ludu.  Podkreślił, że Miłosierdzie jest tematem przewodnim nauki głoszonej przez Papieża Franciszka; zawarte jest również w jego herbie: „Spojrzał z miłosierdziem…”. Tuż przed obiadem Szpitalnicy mieli okazję do bliższego poznania dzieł apostolskich prowadzonych przez Konwent w Konarach, tj.: Dom Pomocy Społecznej, Środowiskowy Dom Samopomocy, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Zakład Aktywności Zawodowej i Centrum Rehabilitacji oraz Bonifraterska Fundacja Dobroczynna. Podczas zwiedzania Konwentu szczególną uwagę uczestników przykuł pokaz grupy rekonstrukcyjnej wojsk polskich i husarii. Dość dużym wydarzeniem tego dnia była Msza św. Prymicyjna brata Richarda Jombika, słowackiego bonifratra z Prowincji Austriackiej. Na koniec Eucharystii neoprezbiter udzielił błogosławieństwa prymicyjnego nakładając zebranym ręce.  Po ceremonii br. Richard powiedział, że na sakrament kapłaństwa czekał 49 lat., a zaczął o nim marzyć będąc już pięcioletnim chłopcem.

Na zakończenie dnia zebrani goście udali się do pobliskiej Gminy Siepraw, miejsca urodzin bł. Anieli Salawy, na zorganizowany przez lokalną społeczność Festiwal Młodych poza Krakowem. Koncerty, występy zagranicznych kapel i i zespołów oraz wspólna zabawa na świeżym powietrzu uprzyjemniły czas naszym Szpitalnikom.

Z kolei czwartek, 28 lipca upłynął  naszym gościom na pobycie w Krakowie, gdzie Szpitalnicy mieli okazję do wysłuchania katechez i nauk w swoich językach w różnych miejscach królewskiego miasta, a o godzinie 17:30 zgromadzili się ponownie na krakowskich Błoniach, gdzie wzięli udział w ceremonii powitania Biskupa Rzymu papieża Franciszka. Taneczna animacja, procesja z flagami i pieśni powitały papieża Franciszka na krakowskich Błoniach. Papież skierował do młodych długie i mocne przemówienie. Mówił o tym, że miłosierdzie ma zawsze młode oblicze. Serce miłosierne ma bowiem odwagę, by porzucić wygodę; serce miłosierne potrafi wychodzić na spotkanie innych, potrafi objąć wszystkich. Serce miłosierne potrafi być schronieniem dla tych, którzy nigdy nie mieli domu lub go stracili, potrafi stworzyć atmosferę domu i rodziny dla tych, którzy musieli emigrować, jest zdolne do czułości i współczucia. Serce miłosierne potrafi dzielić swój chleb z głodnym, serce miłosierne otwiera się, aby przyjmować uchodźców oraz imigrantów. Kiedy serce jest otwarte, jest zdolne do marzeń, jest w nim miejsce na miłosierdzie, czułość wobec cierpiących, miejsce, by stanąć obok tych, którzy w sercu nie mają pokoju, albo którym brakuje tego, co potrzebne do życia albo brakuje im najpiękniejszej rzeczy – wiary.

Jednocześnie Papież zauważył, że martwi go, gdy spotyka ludzi młodych, których serca są zamknięte, obojętne, wygodne, młodych którzy zdają się być przedwczesnymi „emerytami”, jakby przeszli na emeryturę w wieku 20, 23 lat. Którzy idą ze smutną twarzą, jak gdyby ich życie nie miało żadnej wartości, którzy tracą piękne lata swego życia i swoje siły na uganianiu się za sprzedawcami fałszywych iluzji, którzy okradają ich z tego, co najlepsze. Młodzi, którzy wchodzą w fałszywe iluzje, oszołomienie i kończą na niczym. Jako odpowiedz na przedwczesną emeryturę Papież Franciszek odwołał się do Jezusa Chrystusa, który jest tym, który potrafi obdarzyć prawdziwą pasją życia, Jezusa Chrystusa, który prowadzi do tego, byśmy nie zadowalali się byle czym i dawali to, co w nas najlepsze.

Piątek, 29 lipca rozpoczął się od wizyty Szpitalników w Sanktuarium Pasyjno-Maryjnym OO. Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej. Po pokonaniu dość stromego wejścia na ostatnią stację Drogi Krzyżowej goście mieli okazję poznania historii i mistyki miejsca kultu południowej Polski. Następnie Goście udali się do Konwentu w Zebrzydowicach, gdzie uczestniczyli w sprawowanej w języku włoskim i angielskim Mszy św. Przed obiadem obejrzeli Zespół Dworski, obejmujący dwór, klasztor, Dom Pomocy Społecznej (przebudowaną gorzelnię i browar), Warsztat Terapii Zajęciowej, spichlerz oraz budynek byłego oddziału dla kobiet Szpitala w Kobierzynie. Po posiłku i  krótkim odpoczynku wszyscy udali się na krakowskie Błonia, by wspólnie z Papieżem Franciszkiem odprawić nabożeństwo Drogi Krzyżowej. Stacje drogi krzyżowej, przypominały elementy uczynków co do duszy i co do ciała. Od stacji do stacji przemieszczała się grupa młodych ludzi z krzyżem ŚDM. Przy każdej z nich odgrywano odpowiednią scenę, związaną z tematyką uczynków. Rozważania jak i stacje nawiązały do Jubileuszu Roku Miłosierdzia Na zakończenie, do młodych zwrócił się papież Franciszek, który powiedział: Jesteśmy powołani, by służyć Jezusowi w każdym prześladowanym człowieku. (…) Droga Krzyżowa jest drogą szczęścia pójścia za Chrystusem aż do końca, w często dramatycznych okolicznościach życia codziennego..

Sobota, Niedziela 30- 31 lipca.  Światowe Dni Młodzieży w Krakowie dobiegają końca. Przedostatni dzień Szpitalnikom upływa na przygotowywaniu się do wieczornego czuwania modlitewnego z papieżem Franciszkiem na Campus Misericordiae w podkrakowskich Brzegach. Aby dotrzeć na miejsce spotkania z Papieżem, trzeba było pokonać w upale pieszo ponad kilka kilometrów. Po godz. 17:30 rozpoczyna się czuwanie od przejścia papieża przez Bramę Miłosierdzia z przedstawicielami sześciu kontynentów. Kochani młodzi, nie przyszliśmy na świat, aby „wegetować”, aby wygodnie spędzić życie, żeby uczynić z życia kanapę, która nas uśpi; przeciwnie, przyszliśmy z innego powodu, aby zostawić trwały ślad – Jezus nie jest Panem komfortu, bezpieczeństwa i wygody. Aby pójść za Jezusem, trzeba mieć trochę odwagi, trzeba zdecydować się na zamianę kanapy na parę butów, które pomogą ci chodzić po drogach, o jakich ci się nigdy nie śniło  – wypowiada znamienne słowa Ojciec Święty do zgromadzonej młodzieży. Po papieskim słowie odbyło się czuwanie przed Najświętszym Sakramentem i koncert.  A potem.. noc pod gołym niebem. Ostatni dzień ŚDM wypełniła Msza Posłania, czyli początku. Uczestnicy spotkania, którzy zbliżyli się do tajemnicy Bożego Miłosierdzia, mają stać się jej apostołami. Po Mszy św. Szpitalnicy udali się do Wieliczki, a stamtąd do Konar i do swoich krajów. Za trzy lata spotykamy się w Panamie!

opracował: br. Mateusz Biczyk OH