• Klasztor w Drohobyczu pw. Jezusa Dobrego Samarytanina
  • Profil Bonifratrów w serwisie Facebook
  • Profil Bonifratrów w serwisie Instagram
Fundacja Bonifraterska
Projekty realizowane ze środków UE

Rekolekcje zakonne – I tura

W dniach 10-15 marca br. w Domu Rekolekcyjno-Wypoczynkowym Granat odbywają się bonifraterskie rekolekcje zakonne. To pierwsza z czterech tegorocznych tur, w której obecnie uczestniczy 17 braci z 11 bonifraterskich konwentów.

Rekolekcjonista, o. Maksymilian Stępień OSPPE, Podprzeor Klasztoru Paulinów na Skałce, jako temat rekolekcji wybrał werset z Ewangelii św. Jana „Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze Mnie nie poznałeś?” J 14,9. Wewnętrzne i zewnętrzne przeżycie rekolekcji to dialog z Bogiem. To walka. Chrystus daje Słowo Boże, a szatan odciąga, wybija z obecnej chwili byle tylko nie wejść w siebie. Nie zajrzeć w swoje serce. Szatan działa silnie poprzez wyobraźnię.

Jak dobrze przeżyć rekolekcje? Odpowiedzi na zadane pytania poszukiwali bracia przez pięć dni w domu rekolekcyjnym u stóp Śpiącego Rycerza.