Bonifratrzy – Zakon Szpitalny św. Jana Bożego, Prowincja Polska p.w. Zwiastowania N.M.P.
  • Klasztor w Drohobyczu pw. Jezusa Dobrego Samarytanina
  • Profil Bonifratrów w serwisie Facebook
  • Profil Bonifratrów w serwisie Instagram
Projekty realizowane ze środków UE

Rekolekcje zakonne

W dniu 21 czerwca br. zakończyła się II tura rekolekcji zakonnych braci bonifratrów, które tym razem, odbyły się w Domu Pielgrzyma pw. Świętej Rodziny w Wambierzycach.

Rekolekcje pt. „Synowie Miłosiernego” poprowadził ks. dr Mirosław Smyrak, Referent Wydziału Spraw Zakonnych Kurii Metropolitalnej Archidiecezji krakowskiej. W rekolekcjach uczestniczyło 10 współbraci.