• Klasztor w Drohobyczu pw. Jezusa Dobrego Samarytanina
  • Profil Bonifratrów w serwisie Facebook
  • Profil Bonifratrów w serwisie Instagram
Fundacja Bonifraterska
Projekty realizowane ze środków UE

Rekolekcje braci, II tura

W piątek 23.06.2023 r.  zakończyła się II tura rekolekcji dla braci z naszej Prowincji. Rekolekcje poprowadził ks. dr Jan Sypko, SCJ. Tematem i myślą przewodnią rekolekcji było „Miłosierdzie Boże w życiu osoby konsekrowanej”. W wygłaszanych naukach rekolekcyjnych ks. Jan starał się na nowo odkryć i przybliżyć „dar i tajemnicę” Bożego Miłosierdzia opierając się na Jego wielkich apostołach: św. siostrze Faustynie Kowalskiej i jej „Dzienniczku” oraz św. Janie Pawle II i jego nauczaniu; zachęcił też do sięgania na nowo i zgłębiania myśli zawartych w Adhortacji Apostolskiej „Vita Consecrata”. Rekolekcjonista zapewnił, że nabożeństwo i praktyka Bożego Miłosierdzia jest drogą do uświęcenia, i że nie można dać tego, czego się samemu nie posiada. Tym samym zachęcił nas do uświęcania się poprzez zgłębianie i praktykowanie nabożeństwa do Bożego Miłosierdzia po to, aby doświadczywszy w nim wielkiej dobroci Boga, móc przekazywać je innym, a do tego jest m.in. powołana osoba zakonna. Uświadomił też braciom, że jako bonifratrzy jesteśmy na mocy ślubów odpowiedzialni za praktykowanie i przekazywanie charyzmatu miłosierdzia jakim jest szpitalnictwo.