• Klasztor w Drohobyczu pw. Jezusa Dobrego Samarytanina
  • Profil Bonifratrów w serwisie Facebook
  • Profil Bonifratrów w serwisie Instagram
Fundacja Bonifraterska
Projekty realizowane ze środków UE

Przełożeni zakonni na Jasnej Górze w 300-lecie koronacji obrazu

138 ZEBRANIE PLENARNE KONFERENCJI WYŻSZYCH PRZEŁOŻONYCH ZAKONÓW MĘSKICH W POLSCE

16 maja 2017 r. rozpoczęło się na Jasnej Górze, dwudniowe, 138 zebranie plenarne Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce.

Przełożeni zakonni będą w trakcie spotkania rozmawiać o wyzwaniach związanych ze współczesną ewangelizacją w świetle przemian dokonujących się w naszym społeczeństwie, a także oczekiwań jakie płyną ze strony świeckich wiernych. Moderatorem tej dyskusji będzie o. prof. Andrzej Potocki, dominikanin.

W pierwszym dniu spotkania na Jasną Górę przybędzie Nuncjusz Apostolski abp Salvatore Pennacchio, który jako przedstawiciel Ojca Świętego sprawuje szczególną pieczę nad życiem konsekrowanym. Podczas spotkania z przełożonymi zakonów przedstawi aktualne oczekiwania Stolicy Apostolskiej wobec zakonników w naszej Ojczyźnie, będzie także z nimi koncelebrował Eucharystię w kaplicy cudownego Obrazu.

JG_obraz

Przełożeni zakonni przedyskutują także list papieża Franciszka „Come una madre amorevole” oraz zajmą się szerzej kwestią funkcjonowania komisji działających w ramach Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich. Konsulta zakonna zaproponowała istotne zmiany, zmierzające do ożywienia i upraktycznienia ich działalności.

Ważną częścią międzyzakonnego spotkania będzie także wspólna modlitwa: liturgia godzin oraz codzienna medytacja, oparta na konferencjach poświęconych 300-leciu koronacji Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej oraz 100-leciu śmierci bł. Honorata Koźmińskiego, wielkiego kapucyńskiego spowiednika oraz założyciela kilkunastu zgromadzeń zakonnych.

Drugi dzień obrad przełożeni poświęcą sprawom bieżącym oraz wyborom sekretarza generalnego i ekonoma KWPZM a także przedstawiciela zakonów męskich w Komisji Mieszanej Biskupi-Wyżsi przełożeni życia konsekrowanego. Tego dnia będzie także okazja do spotkania i dialogu z nowym przewodniczącym Komisji Episkopatu Polski ds. instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego Ojcem biskupem Jackiem Kicińskim CMF, który zakończy dwudniowe spotkanie wspólna Eucharystią celebrowaną w kaplicy na Jasnej Górze.

Konferencja Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich swoimi początkami sięga 1947 r. Obchodzi więc w tym roku 70-lecie swego istnienia. W jej skład wchodzi 77 przełożonych, reprezentujących 64 instytuty życia konsekrowanego skupiające ok. 12 tys. zakonników, z których prawie 3.300 pracuje w 91 krajach na całym świecie.