Bonifratrzy – Zakon Szpitalny św. Jana Bożego, Prowincja Polska p.w. Zwiastowania N.M.P.
  • Klasztor w Drohobyczu pw. Jezusa Dobrego Samarytanina
  • Profil Bonifratrów w serwisie Facebook
  • Profil Bonifratrów w serwisie Instagram
Projekty realizowane ze środków UE

Prezes Fundacji Bonifraterskiej

W piątek, 10.06.22 r. w kurii prowincjalnej, na Bonifraterskiej w Warszawie podziękowaliśmy pani Marcie Orzełowskiej za kierowanie Fundacją Bonifraterską. Od 1 lipca br. po upłynięciu terminu umowy rozpocznie współpracę z nowym prezesem Karolem Smulskim. Serdecznie dziękujemy Pani Marcie za zaangażowanie i pracę i cieszymy się na dalszą współpracę w fundacji.