• Klasztor w Drohobyczu pw. Jezusa Dobrego Samarytanina
  • Profil Bonifratrów w serwisie Facebook
  • Profil Bonifratrów w serwisie Instagram
Fundacja Bonifraterska
Projekty realizowane ze środków UE

Pożegnanie  Benedykta XVI – Papieża seniora

Dzisiaj, 5.01.2023 w Watykanie odbył się pogrzeb Benedykta XVI – Papieża seniora, następcy papieża św. Jana Pawła II. Na urząd Głowy Kościoła katolickiego kardynał Joseph Ratzinger wybrany został 19 kwietnia 2005  r. Urząd ten pełnił do 28 lutego 2013 r.

Uroczystości pogrzebowe i pożegnanie byłego papieża emeryta są szczególnym wydarzeniem dla chrześcijan Kościoła katolickiego. Żegnając zmarłego Papieża seniora wyrażamy tym samym wdzięczność Bogu Wszechmogącemu za dar Jego życia i papieskiej posługi dla Kościoła Powszechnego.

W tym miejscu wspominamy długoletnią posługę braci bonifratrów z naszej prowincji,  którzy przez niespełna 8 lat Jego pontyfikatu, jak również po złożeniu przez Niego urzędu przez kolejnych prawie 9 lat, jako pielęgniarze towarzyszyli Benedyktowi XVI.

Tę ważną posługę, już podczas pontyfikatu papieża Benedykta XVI, do końca Jego życia pełnił br. Eligiusz Mucha, który w ostatnich latach wspierany był przez br. Jacka Szyszkę i br. Bernarda Gładysza z polskiej prowincji, którzy na co dzień przynależą do międzynarodowej wspólnoty braci w Watykanie, a dziś na placu św. Piotra uczestniczyli w uroczystościach pogrzebowych.

Z głęboką wiarą oraz nadzieją życia wiecznego polecajmy w naszych modlitwach zmarłego Benedykta XVI.