• Klasztor w Drohobyczu pw. Jezusa Dobrego Samarytanina
  • Profil Bonifratrów w serwisie Facebook
  • Profil Bonifratrów w serwisie Instagram
Fundacja Bonifraterska
Projekty realizowane ze środków UE

Podziękowania dla Aleksandry Orman, wieloletniej redaktor naczelnej bonifraterskiego kwartalnika

15 grudnia 2022 r., podczas opłatkowego spotkania w konwencie i szpitalu krakowskim, Ojciec Prowincjał br. Franciszek Salezy Chmiel, OH podziękował długoletniej redaktor kwartalnika Bonifratrzy w służbie chorym Pani Aleksandrze Orman za prowadzenie przez szereg lat naszego czasopisma. Pani Aleksandra wpisując się tym samym w historię Prowincji Polskiej z dniem 31 grudnia br. kończy swoją redakcyjną pracę. Serdecznie dziękujemy za wkład w rozwój kwartalnika i życzymy wielu łask Bożych na każdy dzień.