• Klasztor w Drohobyczu pw. Jezusa Dobrego Samarytanina
  • Profil Bonifratrów w serwisie Facebook
  • Profil Bonifratrów w serwisie Instagram
Fundacja Bonifraterska
Projekty realizowane ze środków UE

Posiedzenie Zarządu Prowincji

W dniu 3 marca 2023 r. w kurii prowincjalnej w Warszawie odbyło się posiedzenie Zarządu Prowincji. Omówiono sprawy dotyczące braci, konwentów i działalności apostolskiej w tym m.in program zbliżających się rekolekcji zakonnych w Zakopanem. W części obrad uczestniczył przeor z konwentu w Marysinie o. Piotr i br. Bartłomiej z tamtejszej wspólnoty oraz br. Mateusz.