• Klasztor w Drohobyczu pw. Jezusa Dobrego Samarytanina
  • Profil Bonifratrów w serwisie Facebook
  • Profil Bonifratrów w serwisie Instagram
Fundacja Bonifraterska
Projekty realizowane ze środków UE

Posiedzenie Zarządu Prowincji w Łodzi

20.11.2023 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Prowincji w konwencie w Łodzi. W związku z niedyspozycją zdrowotną O. Prowincjała posiedzenie poprowadził br. Paweł – 1. radny prowincjalny. W pierwszej części posiedzenia bracia radni omówili wnioski dotyczące bezpośrednio spraw konwentów oraz spraw personalnych braci.

W drugiej części na posiedzenie dołączył Sebastian Nowak dyrektor generalny prowincji oraz Anna Hoffmann dyrektor oddziału BCM we Wrocławiu. Dyr. A. Hoffmann w oparciu o prezentację PowerPoint przedstawiła aktualne inwestycje dot. Wrocławia i Marysina.

W trzeciej części posiedzenia Brat Paweł oficjalnie powitał Pana Jacka Gralińskiego na stanowisku Prezesa Zarządu Spółki Bonifraterskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. Prezes Graliński zaznaczył, że jest to dla niego ważny moment. Po tej krótkiej ceremonii kontynuowano obrady, na które poza Prezesem dołączył członek zarządu BCM Stefan Świątkowski, Mecenas Katarzyna Strumiłło oraz Ilona Truskolas. W ramach posiedzenia nastąpiło zaplanowane wcześniej połączenie online z dyrekcją szpitala katowickiego: Aleksandrą Drobiec, dyrektorem medycznym prof. Rafałem Stojko i przeorem konwentu br. Sadokiem Snopkiem. Rozmowa dotyczyła rozwoju i ewentualnych inwestycji szpitala w Katowicach.

Na zakończenie Anna Hoffmann przedstawiła jeszcze ew. rozbudowę hospicjum we Wrocławiu.

Podczas obiadu radni oraz współpracownicy mieli okazję złożyć br. Feliksowi imieninowe życzenia. Plurimos annos br. Feliksie!

Dziękujemy przeorowi konwentu br. Andrzejowi oraz lokalnej wspólnocie za bonifraterską gościnność.