• Klasztor w Drohobyczu pw. Jezusa Dobrego Samarytanina
  • Profil Bonifratrów w serwisie Facebook
  • Profil Bonifratrów w serwisie Instagram
Fundacja Bonifraterska
Projekty realizowane ze środków UE

Posiedzenie Zarządu Prowincji

W dniu 7 marca 2024 r. w konwencie we Wrocławiu odbyło się posiedzenie Zarząd naszej Prowincji w składzie: Prowincjał O. Franciszek Salezy Chmiel, Br. Paweł Kulka – 1. radny, Br. Łukasz Dmowski – 2. radny, Br. Eugeniusz Kret – 3. Radny. Głównym punktem posiedzenia było przeprowadzenie procedury liczenia głosów w związku z wyborem delegatów z naszej Prowincji na LXX Kapitułę Generalną, która odbędzie się w Częstochowie. Z udziałem sekretarza prowincji p. Grzegorza Waberskiego oraz naszego postulanta br. Dawida Kosakowskiego Zarząd dokonał przeliczenia głosów wyborczych przesłanych z naszych konwentów na delegatów na Kapitułę Generalną. W związku z nieuzyskaniem bezwzględnej większości głosów przez żadnego z bracia rozpocznie się II tura wyborów w Prowincji. W części posiedzenia uczestniczył Br. Mateusz Biczyk – przeor prudnickiego konwentu, który zdał relację z bieżącej działalności konwentu i dzieł apostolskich w Prudniku oraz Pani Anna Hoffmann – koordynator ds. Zakupów i Inwestycji Bonifraterskiego Centrum Medycznego sp. z o.o., która zrelacjonowała bonifraterskie inwestycje na Dolnym Śląsku. Gospodarzowi miejsca Br. Łukaszowi dziękujemy za okazaną gościnność.