• Klasztor w Drohobyczu pw. Jezusa Dobrego Samarytanina
  • Profil Bonifratrów w serwisie Facebook
  • Profil Bonifratrów w serwisie Instagram
Fundacja Bonifraterska
Projekty realizowane ze środków UE

Posiedzenie Zarządu Prowincji

Korzystając z gościnności wspólnoty braci w Iwoniczu Zarząd Prowincji 31.08.2023 r. odbył w tamtejszym konwencie swoje kolejne posiedzenie. Radni pod przewodnictwem O. Prowincjała omówili m. in. sprawy personalne braci oraz trwające i planowane inwestycje w naszej prowincji. W części posiedzenia uczestniczyli br. Grzegorz – przeor w Iwoniczu, br. Anzelm – przeor w Konarach, br. Edward – przeor w Zebrzydowicach oraz br. Mateusz, a także dyrektor generalny Pan Sebastian Nowak.