• Klasztor w Drohobyczu pw. Jezusa Dobrego Samarytanina
  • Profil Bonifratrów w serwisie Facebook
  • Profil Bonifratrów w serwisie Instagram
Fundacja Bonifraterska
Projekty realizowane ze środków UE

Posiedzenie Rady Prowincji

W dniu 5 lutego 2024 r. odbyło się w kurii prowincjalnej w Warszawie posiedzenie Zarządu Prowincji Polskiej Zakonu Bonifratrów.

W pierwszej części posiedzenia Zarząd omówił sprawy dotyczące braci i konwentów. W drugiej części na posiedzenie dołączył Pan Sebastian Nowak, dyrektor generalny prowincji oraz Pan Jacek Graliński, prezes Zarządu Spółki Bonifraterskie Centrum Medyczne Sp. z o.o., którzy przekazali relacje z podległych im obszarów.