• Klasztor w Drohobyczu pw. Jezusa Dobrego Samarytanina
  • Profil Bonifratrów w serwisie Facebook
  • Profil Bonifratrów w serwisie Instagram
Fundacja Bonifraterska
Projekty realizowane ze środków UE

Posiedzenie Rady Nadzorczej Bonifraterskiego Centrum Medycznego

Zebraniem Rady Nadzorczej zakończył się w dniu dzisiejszym zakopiański maraton spotkań poświęconych bieżącej działalności oraz perspektywom rozwoju Bonifraterskiego Centrum Medycznego.

Rada, której przewodniczył Ojciec Prowincjał Franciszek Salezy Chmiel, wysłuchała informacji Zarządu na temat planowanych inwestycji spółki, m.in. nieruchomości przy ul. Traugutta we Wrocławiu, źródeł ich finansowania oraz potencjalnych ryzyk. Zaleciła również opracowanie planu działań komunikacyjnych związanych z realizacją inwestycji.

Ponadto Rada zapoznała się z możliwościami wykorzystania przez spółkę środków z funduszy europejskich i wskazała kluczowe obszary, w których powinna o nie aplikować. Wyraziła też oczekiwanie na usystematyzowanie powyższych działań poprzez prowadzenie aktywnej działalności w tym zakresie.