• Klasztor w Drohobyczu pw. Jezusa Dobrego Samarytanina
  • Profil Bonifratrów w serwisie Facebook
  • Profil Bonifratrów w serwisie Instagram
Fundacja Bonifraterska
Projekty realizowane ze środków UE

Posiedzenie Rady Nadzorczej Bonifraterskiego Centrum Medycznego

W dniu 30.10.2023 r. w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej Bonifraterskiego Centrum Medycznego. Spotkanie rozpoczął brat Franciszek Salezy Chmiel – Prowincjał. Podsumował on Spotkanie Wyższych Przełożonych Zakonu, które miało miejsce w Rzymie w ubiegłym tygodniu. To jedno z kluczowych wydarzeń przygotowujących nas do Kapituły Generalnej w 2024 roku, która odbędzie się w Polsce pod hasłem: „Szpitalnictwo w zmieniającym się świecie”. Prowincjał podkreślił istotną rolę Spółki Bonifraterskiego Centrum Medycznego w opracowywaniu istotnych kierunków programowych i przygotowaniach do zbliżającej się Kapituły Generalnej.
Podczas posiedzenia Rady Nadzorczej, Prezes Stefan Świątkowski przedstawił informacje dotyczące działalności Spółki, w tym sytuację finansową i planowane inwestycje. Rozmawiano również o długoterminowej strategii Spółki oraz zaprezentowano nowy model komunikacji i przepływu informacji.
W spotkaniu gościnnie uczestniczył Pan Michał Lehmann.
Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie i wkład w rozwijanie naszej misji opieki zdrowotnej!